حمله تروریستی در نیویورک, با ده ها تن کشته و زخمی شدند