بازداشت دلالان ارز از نیروی پلیس/ دلار ارزان + عکس