اظهارات پیشکسوت پرسپولیس درباره افت مهاجمان این تیم