قرار دادن مرجع قانونی برای کمک به بهبود بیماران مبتلا به سکته مغزی