سازمان ملل متحد: قیمت دلار در کشورهای همسایه ثابت است / نخست تدبیر نیست