برگزاری مسابقات مرحله اول انتخابی تیم های ملی کشتی در تهران