هزینه شبانه, نرخ دلار و ارز در برخی از کانال های امتحان کنید