اقدام دولت در کنترل بازار ارز مثبت است/ نرخ دلار کمتر شود