توافق آمریکا و انگلیس بر سر لزوم بازدارندگی در برابر بشار اسد