افتتاح نمایشگاه و صفحه دارایی زهرا(س) در برج میلاد