#هشتک جالب و عجیب و غریب بهاره رهنما در مورد سگ! -AHA