موتورولا در تلاش برای ساخت تلفن همراه بدون حاشیه واقعی