کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد:جزئیات رقابت جدید از سوی ایالات متحده و اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی/ Halo برنامه پشت خطوط دشمن مجازی