ترکیه ۳۴ میلیارد دلار به پروژه های شرکتی اعطا می کند