حضور ستاره ” استقلال ” برای بازی با گسترش فولاد در هاله ای از ابهام