وزارت بهداشت: در این سال با یک نوع متفاوت از آنفولانزا که ما روبرو می شوند/ آخرین مورد از تعاریف پزشکی سال ۹۷