مجموعه نخست دو نامزد ششمین جشنواره ایران انتخاب شدند