چه شده است که گرانیت و طلا در بازار بهره مند شوند ؟