ژاوی: دوست دارم دوباره شاگرد گواردیولا بد / مانند سبک بازی من شهرستان هستم