امضای قراردادهایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار میان عربستان و فرانسه