قیمت دلار است که واقع بینانه ارزیابی تاثیر قیمت ارز بر کالاهای