مردم پس از ۳۹ دوره انقلاب اسلامی و از دست رفته نیست