۲۱۰۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در انبارها وجود دارد.