فتاحی: ورزشگاه خرمشهر تغییرات مثبتی داشته اما هنوز برای فینال جام حذفی آماده نیست