واکنش حمید فاروق نژاد نامزد است نه فیلم قرعه کشی در جشنواره فجر!