کمیسیون رسیدگی به ساختار دولت با لاریجانی تشکیل جلسه می دهد