عکس ؛ پا در میانی سید جلال حسینی برای ستاره پرسپولیسی ها