نامه تسلیت دکتر روحانی به مناسبت سقوط هواپیما در راه او از تهران