اجتناب از تغییرات زیاد؛/ سپاهان هیجان انگیزترین تیم نقل و انتقالات97