امضای قرارداد هایی به ارزش 20 میلیارد دلار میان عربستان و فرانسه