10 مدال طلا 5 نقره و 3 برنز دستاورد نوجوانان تکواندو در جنگ با داعش