روسیه، دلار را در معاملات نفتی با ایران و ترکیه کنار می گذارد