دو تا از گمنام ترین و به یاد ماندنی انقلاب در میدان نبرد