بانک مرکزی: دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می گیرد