بانک مرکزی است "بهینه ثبات در بازار ارز" دکوراسیون!+ تصویر