اندروید, 8 به زودی برای Galaxy Note 8 منتشر خواهد شد