عکس ؛ دختران بسکتبالیست بعد از دردسرهای فراوان راهی اردن شدند