محمود دولت آبادی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از نیکی کریمی