آیت الله موحدی کرمانی: قوه قضائیه آشوبگران در خیابان پاسداران به طور قابل توجهی آسیب دیده